Hoàng thân Philip được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng

Quan tài của Hoàng thân Philip được đặt chiếc mũ Hải quân Hoàng gia, thanh kiếm và một vòng hoa. Ảnh: AFP
Quan tài của Hoàng thân Philip được đặt chiếc mũ Hải quân Hoàng gia, thanh kiếm và một vòng hoa. Ảnh: AFP
Quan tài của Hoàng thân Philip được đặt chiếc mũ Hải quân Hoàng gia, thanh kiếm và một vòng hoa. Ảnh: AFP
Lên top