Hoàng tử Harry về đến Anh chịu tang Hoàng thân Philip

Hoàng tử Harry (trái) cạnh ông nội là Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh năm 2016. Ảnh: AFP
Hoàng tử Harry (trái) cạnh ông nội là Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh năm 2016. Ảnh: AFP
Hoàng tử Harry (trái) cạnh ông nội là Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh năm 2016. Ảnh: AFP
Lên top