Hé lộ những lời tuyệt mệnh của thị trưởng Seoul

Thư tuyệt mệnh viết tay của Thị trưởng Park. Ảnh: AFP.
Thư tuyệt mệnh viết tay của Thị trưởng Park. Ảnh: AFP.
Thư tuyệt mệnh viết tay của Thị trưởng Park. Ảnh: AFP.
Lên top