Triều Tiên lại tuyên bố sử dụng công nghệ mới phát triển vũ khí

Triều Tiên tuyên bố vừa tiến hành vụ thử quan trọng hôm 13.12. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên tuyên bố vừa tiến hành vụ thử quan trọng hôm 13.12. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên tuyên bố vừa tiến hành vụ thử quan trọng hôm 13.12. Ảnh: Yonhap
Lên top