Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Một người đang đạp xe dọc theo hàng rào dây thép gai tại khu phi quân sự DMZ, ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc ở trên đảo Gyodong của Hàn Quốc, ngày 18.6. Ảnh: AFP
Một người đang đạp xe dọc theo hàng rào dây thép gai tại khu phi quân sự DMZ, ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc ở trên đảo Gyodong của Hàn Quốc, ngày 18.6. Ảnh: AFP
Một người đang đạp xe dọc theo hàng rào dây thép gai tại khu phi quân sự DMZ, ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc ở trên đảo Gyodong của Hàn Quốc, ngày 18.6. Ảnh: AFP
Lên top