Gia đình Tổng thống Zimbabwe Mugabe có quan hệ mật thiết với Singapore

Tổng thống Robert Mugabe, con gái Bona và vợ Grace Mugabe trong lễ tốt nghiệp của Bona ở Singapore năm 2013. Ảnh: Straits Times
Tổng thống Robert Mugabe, con gái Bona và vợ Grace Mugabe trong lễ tốt nghiệp của Bona ở Singapore năm 2013. Ảnh: Straits Times
Tổng thống Robert Mugabe, con gái Bona và vợ Grace Mugabe trong lễ tốt nghiệp của Bona ở Singapore năm 2013. Ảnh: Straits Times
Lên top