Drone của Boeing tiếp liệu máy bay Hải quân Mỹ

Máy bay không người lái MQ-25 T1 của Boeing tiếp nhiên liệu cho F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ, ngày 4.6.2021. Ảnh: Boeing
Máy bay không người lái MQ-25 T1 của Boeing tiếp nhiên liệu cho F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ, ngày 4.6.2021. Ảnh: Boeing
Máy bay không người lái MQ-25 T1 của Boeing tiếp nhiên liệu cho F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ, ngày 4.6.2021. Ảnh: Boeing
Lên top