Đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ huấn luyện chiến đấu tại một loạt nước châu Âu

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ, Croatia và Hungary diễn tập huấn luyện ở Biển Adriatic ngày 8.5.2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Croatia
Đặc nhiệm Hải quân Mỹ, Croatia và Hungary diễn tập huấn luyện ở Biển Adriatic ngày 8.5.2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Croatia
Đặc nhiệm Hải quân Mỹ, Croatia và Hungary diễn tập huấn luyện ở Biển Adriatic ngày 8.5.2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Croatia
Lên top