Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Lô vũ khí trên tàu vô chủ bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lô vũ khí trên tàu vô chủ bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lô vũ khí trên tàu vô chủ bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top