Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump đưa thân hữu và con cái vào đội chuyển giao Nhà Trắng