Đoàn Thị Hương được thả tự do là kết quả các nỗ lực bảo hộ công dân

Đoàn Thị Hương tại sân bay Nội Bài tối 3.5. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Đoàn Thị Hương tại sân bay Nội Bài tối 3.5. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Đoàn Thị Hương tại sân bay Nội Bài tối 3.5. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top