Đoàn Thị Hương bị tuyên hơn 3 năm tù, sắp được trả tự do

Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 1.4. Ảnh: AP
Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 1.4. Ảnh: AP
Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 1.4. Ảnh: AP
Lên top