Dạo quanh "thiên đường" Santorini trước khi mở cửa đón du khách trở lại

Hòn đảo thiên đường Santorini ngoài khơi Hy Lạp thực chất là một phần miệng núi lửa từng chôn vùi thành phố cổ đại Akrotiri. Ảnh: AFP.
Hòn đảo thiên đường Santorini ngoài khơi Hy Lạp thực chất là một phần miệng núi lửa từng chôn vùi thành phố cổ đại Akrotiri. Ảnh: AFP.
Hòn đảo thiên đường Santorini ngoài khơi Hy Lạp thực chất là một phần miệng núi lửa từng chôn vùi thành phố cổ đại Akrotiri. Ảnh: AFP.
Lên top