Chính sách thu hút du khách ở các nước du lịch nổi tiếng thế giới hiện nay

Hiện tại, Thái Lan đang tập trung vào du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Hiện tại, Thái Lan đang tập trung vào du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Hiện tại, Thái Lan đang tập trung vào du lịch nội địa. Ảnh: AFP
Lên top