Đại sứ quán Pháp thông báo về việc cấp thị thực Schengen

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo không có thay đổi trong thủ tục cấp thị thực Schengen. Ảnh: Getty Images
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo không có thay đổi trong thủ tục cấp thị thực Schengen. Ảnh: Getty Images
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo không có thay đổi trong thủ tục cấp thị thực Schengen. Ảnh: Getty Images
Lên top