Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại sứ Mỹ và con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn về lịch sử