Cựu trợ lý ông Tập Cận Bình trở thành Bí thư Thượng Hải

Ông Lý Cường được bổ nhiệm làm Bí thư Thượng Hải. Ảnh: SCMP
Ông Lý Cường được bổ nhiệm làm Bí thư Thượng Hải. Ảnh: SCMP
Ông Lý Cường được bổ nhiệm làm Bí thư Thượng Hải. Ảnh: SCMP
Lên top