Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cựu Tổng thống Gruzia hoãn "cứu độ" Ukraina trong một tháng

Ông Mikhail Saakashvili. Ảnh: Sputnik
Ông Mikhail Saakashvili. Ảnh: Sputnik