Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cựu Tổng thống Gruzia định nhảy lầu, đòi làm Maidan mới ở Ukraina

Ông Mikhail Saakashvili. Ảnh: Reuters
Ông Mikhail Saakashvili. Ảnh: Reuters