Cập nhật diễn biến mới nhất dịch virus corona ở Trung Quốc

5 triệu người đã rời khỏi thành phố Vũ Hán trước khi lệnh phong toả được ban hành. Ảnh: EPA
5 triệu người đã rời khỏi thành phố Vũ Hán trước khi lệnh phong toả được ban hành. Ảnh: EPA
5 triệu người đã rời khỏi thành phố Vũ Hán trước khi lệnh phong toả được ban hành. Ảnh: EPA
Lên top