Những người hùng ở tâm dịch Vũ Hán: Tham gia vận chuyển miễn phí người bệnh

Hệ thống giao thông công cộng của Vũ Hán đã ngừng hoạt động, taxi bị hạn chế và những lệnh cấm mới được ban hành với xe ô tô trên đường phố. Ảnh: AFP.
Hệ thống giao thông công cộng của Vũ Hán đã ngừng hoạt động, taxi bị hạn chế và những lệnh cấm mới được ban hành với xe ô tô trên đường phố. Ảnh: AFP.
Hệ thống giao thông công cộng của Vũ Hán đã ngừng hoạt động, taxi bị hạn chế và những lệnh cấm mới được ban hành với xe ô tô trên đường phố. Ảnh: AFP.
Lên top