COVAX sẽ nhận 110 triệu liều vaccine Trung Quốc

Hai nhà sản xuất vaccine Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine cho COVAX. Ảnh: AFP
Hai nhà sản xuất vaccine Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine cho COVAX. Ảnh: AFP
Hai nhà sản xuất vaccine Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 100 triệu liều vaccine cho COVAX. Ảnh: AFP
Lên top