Cố vấn hàng đầu tiết lộ kế hoạch tiếp theo của ông Trump

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top