Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: BNG
Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: BNG
Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: BNG
Lên top