Chó rà bom Mỹ bị bỏ đói ở Jordan

Chú chó nghiệp vụ Mỹ Athena. Ảnh: CNN.
Chú chó nghiệp vụ Mỹ Athena. Ảnh: CNN.
Chú chó nghiệp vụ Mỹ Athena. Ảnh: CNN.
Lên top