Chính thức nâng cấp quan hệ ASEAN-EU lên Đối tác chiến lược

Phó Thủ tướng Bộ trưởng, Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 23, ngày 1.12.2020. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng Bộ trưởng, Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 23, ngày 1.12.2020. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng Bộ trưởng, Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 23, ngày 1.12.2020. Ảnh: BNG
Lên top