Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam thay mặt ASEAN soạn thảo

Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 75 thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 75 thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 75 thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Lên top