EU hỗ trợ 1,3 triệu euro giúp nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Nhiều vùng ở Hà Tĩnh ngập trong lũ lụt. Ảnh: LDO
Nhiều vùng ở Hà Tĩnh ngập trong lũ lụt. Ảnh: LDO
Nhiều vùng ở Hà Tĩnh ngập trong lũ lụt. Ảnh: LDO
Lên top