Nhiều học giả quốc tế lo ngại Dự luật Cảnh sát biển của Trung Quốc

Các Đại sứ, chuyên gia, học giả quốc tế tham gia hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Các Đại sứ, chuyên gia, học giả quốc tế tham gia hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Các Đại sứ, chuyên gia, học giả quốc tế tham gia hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Ảnh: TTXVN.
Lên top