Châu Âu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em ra sao?

Các nước Liên minh Châu Âu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ảnh: AFP
Các nước Liên minh Châu Âu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ảnh: AFP
Các nước Liên minh Châu Âu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ảnh: AFP
Lên top