40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một bé gái ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 16.9.2021 của AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một bé gái ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 16.9.2021 của AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một bé gái ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 16.9.2021 của AFP
Lên top