Anh khuyến nghị tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

Anh khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi để tránh nguy cơ gián đoạn việc học tập. Ảnh: The Central Middlesex Hospital
Anh khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi để tránh nguy cơ gián đoạn việc học tập. Ảnh: The Central Middlesex Hospital
Anh khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi để tránh nguy cơ gián đoạn việc học tập. Ảnh: The Central Middlesex Hospital
Lên top