Câu chuyện thú vị đằng sau bức ảnh đàn báo gêpa vật lộn bơi qua dòng lũ dữ

Bức ảnh đàn báo gêpa bơi qua dòng lũ dữ ở Kenya. Ảnh: Buddhilini de Soyza/ Wildlife Photographer of the Year
Bức ảnh đàn báo gêpa bơi qua dòng lũ dữ ở Kenya. Ảnh: Buddhilini de Soyza/ Wildlife Photographer of the Year
Bức ảnh đàn báo gêpa bơi qua dòng lũ dữ ở Kenya. Ảnh: Buddhilini de Soyza/ Wildlife Photographer of the Year
Lên top