Thế giới động vật: Cái kết của mèo khi rơi xuống giếng cùng báo

Mặc dù có ý tấn công con mèo, nhưng con báo đã không giết chết con mèo. Ảnh chụp màn hình
Mặc dù có ý tấn công con mèo, nhưng con báo đã không giết chết con mèo. Ảnh chụp màn hình
Mặc dù có ý tấn công con mèo, nhưng con báo đã không giết chết con mèo. Ảnh chụp màn hình
Lên top