Cấp dưới của ông Trump âm thầm liên hệ với nhóm ông Biden

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top