Cựu Đệ nhất phu nhân Obama chuyển giao quyền lực bà chủ Nhà Trắng thế nào?

Bà Michelle Obama và bà Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 10.11.2016. Ảnh: Nhà Trắng
Bà Michelle Obama và bà Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 10.11.2016. Ảnh: Nhà Trắng
Bà Michelle Obama và bà Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 10.11.2016. Ảnh: Nhà Trắng
Lên top