Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm chính thức Trung Quốc