Bộ Ngoại giao giải đáp thông tin tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top