Binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong vì COVID-19

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Jersey tập huấn về quy trình xét nghiệm tại chỗ COVID-19. Ảnh: Military.
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Jersey tập huấn về quy trình xét nghiệm tại chỗ COVID-19. Ảnh: Military.
Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New Jersey tập huấn về quy trình xét nghiệm tại chỗ COVID-19. Ảnh: Military.
Lên top