Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19 hôm 27.3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19 hôm 27.3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19 hôm 27.3. Ảnh: AFP.
Lên top