Nga đăng ký vaccine COVID-19 thứ 3

Nga có vaccine COVID-19 thứ 3 được đăng ký ngày 20.2. Ảnh: AFP.
Nga có vaccine COVID-19 thứ 3 được đăng ký ngày 20.2. Ảnh: AFP.
Nga có vaccine COVID-19 thứ 3 được đăng ký ngày 20.2. Ảnh: AFP.
Lên top