ASEAN đoàn kết giúp các nước không lệ thuộc bên ngoài