Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Người dân Ấn Độ đòi trừng phạt nặng thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai. Ảnh: WAN
Người dân Ấn Độ đòi trừng phạt nặng thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai. Ảnh: WAN
Người dân Ấn Độ đòi trừng phạt nặng thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai. Ảnh: WAN
Lên top