Tiết lộ đau lòng hơn từ giải phẫu tử thi voi mang thai ăn dứa nhồi pháo

Nhiều người tưởng nhớ voi mẹ mang thai chết vì ăn dứa có chứa pháo nổ bên trong. Trong ảnh là tác phẩm trên cát tại bãi biển Puri, bang Odisha, Ấn Độ của nghệ sĩ Padamshree Sudershsn Pattanaik. Ảnh: Hindustantimes/Twitter /@sudarsansand.
Nhiều người tưởng nhớ voi mẹ mang thai chết vì ăn dứa có chứa pháo nổ bên trong. Trong ảnh là tác phẩm trên cát tại bãi biển Puri, bang Odisha, Ấn Độ của nghệ sĩ Padamshree Sudershsn Pattanaik. Ảnh: Hindustantimes/Twitter /@sudarsansand.
Nhiều người tưởng nhớ voi mẹ mang thai chết vì ăn dứa có chứa pháo nổ bên trong. Trong ảnh là tác phẩm trên cát tại bãi biển Puri, bang Odisha, Ấn Độ của nghệ sĩ Padamshree Sudershsn Pattanaik. Ảnh: Hindustantimes/Twitter /@sudarsansand.
Lên top