Ấn Độ phát hiện đột biến mới của biến thể Delta

Ấn Độ phát hiện biến thể Delta plus. Ảnh: AFP
Ấn Độ phát hiện biến thể Delta plus. Ảnh: AFP
Ấn Độ phát hiện biến thể Delta plus. Ảnh: AFP
Lên top