Ai Cập: Phát hiện tu viện Cơ đốc giáo có niên đại lâu đời nhất thế giới

Tu viện Cơ đốc giáo cổ đại được xây dựng bằng đá bazan có niên đại từ khoảng năm 350 sau công nguyên. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập/AFP
Tu viện Cơ đốc giáo cổ đại được xây dựng bằng đá bazan có niên đại từ khoảng năm 350 sau công nguyên. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập/AFP
Tu viện Cơ đốc giáo cổ đại được xây dựng bằng đá bazan có niên đại từ khoảng năm 350 sau công nguyên. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập/AFP
Lên top