Giới khảo cổ bất ngờ tìm thấy kho vàng bạc kinh ngạc ở Israel

Những chiếc vòng được tìm thấy trong kho vàng bạc ở Israel. Ảnh: Bộ Cổ vật Israel.
Những chiếc vòng được tìm thấy trong kho vàng bạc ở Israel. Ảnh: Bộ Cổ vật Israel.
Những chiếc vòng được tìm thấy trong kho vàng bạc ở Israel. Ảnh: Bộ Cổ vật Israel.
Lên top