Những nhà sư nhỏ ở tu viện Matepani Gumba

Kèn Dungchen, nhạc cụ truyền thống của người Tây Tạng (Trung Quốc). Tiếng nó ù ù liên tục như sóng vỗ.
Kèn Dungchen, nhạc cụ truyền thống của người Tây Tạng (Trung Quốc). Tiếng nó ù ù liên tục như sóng vỗ.
Kèn Dungchen, nhạc cụ truyền thống của người Tây Tạng (Trung Quốc). Tiếng nó ù ù liên tục như sóng vỗ.
Lên top