75 năm kết thúc Thế chiến 2: Những bài học còn nguyên giá trị

Máy bay ném bom chiến lược của Nga trong lễ diễu binh trên không kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: RT.
Máy bay ném bom chiến lược của Nga trong lễ diễu binh trên không kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: RT.
Máy bay ném bom chiến lược của Nga trong lễ diễu binh trên không kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: RT.
Lên top