Nga diễu binh trên không kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít

Nga tổ chức diễu binh trên không mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: AFP.
Nga tổ chức diễu binh trên không mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: AFP.
Nga tổ chức diễu binh trên không mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít. Ảnh: AFP.
Lên top